English

English, siden er under konstruktion, men har nyhedsfeed i højre spalte.

The Copenhagen Post
Denmark’s leading source for news in English
www.cphpost.dk
Local
www.cphpost.dk/news/local

Wikitravel
www.wikitravel.org/en/Copenhagen/Vesterbro

_________________________________

Lær engelsk - gratis sprogkursus
www.usalearns.org
_________________________________