Menu

VesterbroPortal

Den lokale indgang til nettet

Foreninger

Børnekulturstedet
Lyrskovgade 4, kld. 1758 København V.
Tlf. 3331 8003
E-mail: boerne@remove-this.kff.kk.dk

Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB)
Stedet, hvor de byøkologiske aktører samles og udveksler
erfaringer. Foreningen er et netværk af kommuner, virksomheder,
græsrødder og andre interesserede.
www.fbbb.dk

Foreningen Taletid
Foreningen Taletid arbejder med at inddrage brugerne af den sociale
velfærd.
www.taletid.org

Frivilligcenteret
Frivilligcenteret er for dig, der leder efter et frivilligt arbejde.
www.frivilligcentervsv.dk

Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Formålet at udbrede kendskabet til kulturhistorien og de kulturelle værdier på Vesterbro.
www.lokalhistorisk.dk

Vesterbro Netværks- og Kompetencecenter
Foreningens formål er at videreudvikle borgernes kompetence
til at udvikle bydelen Vesterbro ...
www.vnkc.dk