Menu

VesterbroPortal

Den lokale indgang til nettet

Miljø

Radon på Vesterbro og i resten af Danmark
www.vesterbrolokaludvalg.kk.dk ... 

Vesterbro Kunsthal
Vesterfælledvej 6, 1750 København V
www.kbhbilleder.dk/kbh ... 

Bydelens historie

Vesterbro/Kongens Enghave er en administrativ bydel i Københavns Kommune med 62.962 indbyggere i 2016.
Bydelen blev etableret som administrativ bydel pr. 1. januar 2007 ved at bydelene Vesterbro og Kongens Enghave blev salmet til én.
www.wikipedia.org ... 

På Vesterbro findes følgende nærområder:
Rådhuspladsen
Kødbyen
Hvide Hest-kvarteret
Carlsberg Byen
Humleby

I Kongens Enghave findes følgende nærområder:
Enghave Brygge
Havneholmen
Sluseholmen
Sydhavnen
Teglholmen

Vesterbros historie

historiske-dage.dk
www.historiske-dage.dk

Historiske kort over København
www.starbas.dk/kort/2b.html

HistoriskeByture
www.historiskebyture.dk

Københavns Rådhus 1761. 3D animation. v/Københavns
Stadsarkiv.
3D animation af Københavns gamle rådhus mellem Nytorv og Gammeltorv skabt ud fra Christian Geddes kort fra 1761.
www.youtube.com/watch ...
_________________________________

Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Formålet at udbrede kendskabet til kulturhistorien og de kulturelle værdier på Vesterbro.
www.lokalhistorisk.dk

Tag en tur til Vesterbro og oplev Den brune og Den Hvide Kødby
www.kulturarv.dk/fileadmin/user_upload/industriensminder/PDF-guides/14Ko...
Kilde
www.kulturarv.dk/25fantastiske/ud-paa-tur

Vesterbrobilleder
https://www.facebook.com/Vesterbrobilleder

Indenforvoldene.dk tager dig med på en rejse gennem det gamle København
www.indenforvoldene.dk

Vesterbro var oprindelig navnet på den brolagte landevej som vestfra førte til byens Vesterport, hvor Rådhuspladsen ligger i dag. De færreste landeveje var dengang brolagte, men den intense trafik til hovedstaden gjorde brolægning nødvendig.

Der var kun ringe bebyggelse langs Vesterbro, men de som boede der, boede "på Vesterbro".

Da Københavns befæstning i 1850'erne blev nedlagt, blev markerne langs Vesterbro bebygget, og samtidig blev brugen af navnet "Vesterbro" udvidet til at betegne bebyggelsen langs sidegaderne til den tidligere landevej.
Senere i 1800-tallet ændredes navnet på bydelens hovedgade til Vesterbrogade.
Kilde:
http://da.wikipedia.org/wiki/Vesterbro_(K%C3%B8benhavn)

Københavns Befæstning
Efter Englandskrigene og Københavns bombardement 1807 havde Københavns bastionære befæstning vist sig helt forældet, og efter nederlaget i den 2. slesvigske krig 1864 diskuterede man den fremtidige sikkerhedspolitik. Danmark var nu endegyldigt en småstat, og kunne derfor ikke vinde en krig mod en stormagt. Man håbede, at man med et godt forsvar,
kunne holde længe nok ud, til en venligtsindet nation kom til undsætning.
Kilde:
www.da.wikipedia.org ...

OM SMÅSTATER OG INTERNATIONAL INDFLYDELSE
Siden 1989 har Danmark ført en særdeles aktivistisk
udenrigspolitik.
Det klassiske småstatsdilemma – valget mellem autonomi
og indflydelse.

Kilde: Gorm Rye Olsen og Jess Pilegaard. DIIS Working Paper no
2005/9.
www./subweb.diis.dk ...

_________________________________

Copenhagen Heat Map v2 // #HACK4DK 2013 Winner Project:
Open data from Copenhagen City Archive to visualize moving activity in Copenhagen fra 1890 to 1923.
www.youtube.com/watch?v=giYikHE6WCo#t=37
_________________________________

Vesterbro boghandlere historiske oplysninger:
www.boghandlereidanmark.dk/index.php?id=960&no_cache=1

Opdag København i 1761 - København fra luften før luftfotografiets tid:
www.kbh1761.dk

ISTEDGADE - porten til Vesterbro
Hanne Fabricius
320 sider - indbundet - 400 illustrationer
Forlag: www.sohn.dk/istedgade
Bogen fortæller om gadens udvikling lige fra etableringen
af pesthus og hovedbanegården uden for voldene over Ellehammers
værksted og senere besættelsestiden med det berømte
slogan ´Istedgade overgiver sig aldrig´.
www.adlibris.com/dk/product ...

Videoer om København v/CopenhagenX
www.youtube.com/user/CopenhagenXvideo/videos

København con amore
Mere end 300 fotos af facader, skilte, gader og andre lokaliteter
i København.
www.litteraturnu.dk ... - www.bibliotek.dk ... - www.litteratursiden.dk...
_________________________________

Københavns historie 
Københavns Stadsarkiv
http://www.kbharkiv.dk

Københavns historie på Facebook:
Facebookgruppen Gamle København:
https://www.facebook.com/groups/OldCopenhagen/?fref=ts
_________________________________

Vesterbros erhvervshistorie 
Mikrobryggeriet Mikkeller køber sig ind i det californiske bryggeri Alesmith.
www.pleasure.borsen.dk ...

_________________________________
Bog 2014 " Broerne" Om de fire brokvarterer i København, En Billedbog om DIT kvarter, "Til orientering kan nævnes at bogen indeholder ca. 275 billeder, heraf ca. 100 billeder fra Vesterbro".
www.broerne.dc-3.dk
_________________________________
Skab Din By er et eksperiment med Teknik- og Miljøforvaltningen
i Københavns Kommune. Fra 3. maj til 3. august 2012 vil
vi sætte byen i spil på 
http://skabdinby.dk

 

Skybrud i København 2011 - Vesterbro Halmtorvet.
www.youtube.com/watch?v=n2W9MH9CtGY

Kort 

 

Historienyt DK

Sydhavnen

Avisregister 
Vesterbrobladet (Syd-Vest Bladet) 1989-1990. 
Bladet lukker den 1. juli 1989 og bliver en del af Vesterbro-bladet 1985. 
www.sydhavnenshistorie.dk/arkivet ... 

Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv blev stiftet i 1986 med det formål at indsamle og bevare de historiske minder fra Kgs. Enghave/Sydhavnen.